متن آهنگ تورو خواستن محسن ابراری

تو رو خواستن و دوست داشتن شده تصمیم قلب من

ببین تصویر عشق من تو چشمای تو جا موندن

منو این عشقو میبینی به چشمای تو مدیونم

تو نفسم عشقم اسم تو رو میخونم

چشمات منو عاشق کرد

منو راضی به موندن کرد

که این حادثه شیرین دنیامو چه روشن کرد

منو پر کن از احساسی که تو چشمای تو پیداس

تو رو خواستن و دوست داشتن مثل زندگی تو رویا

چشمات منو عاشق کرد

منو راضی به موندن کرد

که این حادثه شیرین دنیامو چه روشن کرد

منو پر کن از احساسی که تو چشمای تو پیداس

تو رو خواستن و دوست داشتن مثل زندگی تو رویاس

حالا عادت روز و شبم شده با تو سفر کردن

رسیدن به ته قلبت با عشق تو باز سر کردن

میدونی که این احساست بنده به دل و جونم

تا آخر این دنیا من عاشق تو میمونم

چشمات منو عاشق کرد

منو راضی به موندن کرد

که این حادثه شیرین دنیامو چه روشن کرد

منو پر کن از احساسی که تو چشمای تو پیداس

تو رو خواستن و دوست داشتن مثل زندگی تو رویاس