متن آهنگ تورو میخوام امیر فلاح زاده

تو باید فرشته باشی آخه آدم این همه زیبا نمیشه

تو رو میخوام که میدونم مثل تو روی زمین پیدا نمیشه

تو رو میخوام واسه دنیام واسه  رویام واسه آرامش فردام

واسه من فرقی نداره هرکجا باشی و باشم تو رو میخوام

تورو میخوام که بجز من رو همه چشماتو بستی

بهتر از این مگه میشه که تو روبروم نشستی

از همون وقتی که از دور

صورت ماهتو دیدم حس خوبی دارم انگار

که به آرزوم رسیدم

تو رو میخوام واسه عطری که میگیرن از تو دستام

از تو ممنونم عزیزم پا گذاشتی توی دنیام

تورو میخوام که بجز من رو همه چشماتو بستی

بهتر از این مگه میشه که تو روبروم نشستی