متن آهنگ تویی تنها عشق من پوریا نصری

متن آهنگ تویی تنها عشق من پوریا نصری

من عاشقتم عشقه من تویی و بس
تمومه زندگیم فدایه تو تو ای نفس
من دوست دارم بی حدو مرز
تویی تو لحظه هام همینو بس
باتو لحظه هام پر شرو شورن ای گلم اومدی عقلمو بردی با دلم
قلبمو به دست تو میسپارمو عاشقی میکنم با جونو دلم
دنیامو میذارم براتو گل میریزم به پاتو
میبوسم رویه ماهتو زندگیم برا تو
دنیامو میذارم براتو گل میریزم به پاتو
تویی تنها عشقه من تویه سرنوشته من

رو سرت چتر محبت میگیرم تا به قیامت
دوست دارم طرز نگاتو عاشقی عاشقی با تو
تو فضایه گرمه این عشق رو سرت دست نوازش
میکشم واسم حضورت بهترین آرامش
دنیامو میذارم براتو گل میریزم به پاتو میبوسم رویه ماهتو زندگیم برا تو
دنیامو میذارم براتو گل میریزم به پاتو تویی تنها عشقه من تویه سرنوشته من
من عاشقتم عشقه من تویی و بس
تمومه زندگیم فدایه تو تو ای نفس
من دوست دارم بی حدو مرز
تویی تو لحظه هام همینو بس
باتو لحظه هام پر شرو شورن ای گلم اومدی عقلمو بردی با دلم
قلبمو به دست تو میسپارمو عاشقی میکنم با جونو دلم
دنیامو میذارم براتو گل میریزم به پاتو
میبوسم رویه ماهتو زندگیم برا تو
دنیامو میذارم براتو گل میریزم به پاتو
تویی تنها عشقه من تویه سرنوشته من