متن آهنگ تو تو وحید بابایی

%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%a2%d9%87%d9%86%da%af-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%d9%88%d8%ad%db%8c%d8%af-%d8%a8%d8%a7%d8%a8%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%aa%d9%88-%d8%aa

وای از چشات میمیرم

برات چه خوبه که دارمت

میخوام بگم بهت

چه خوبه عشق تو

نمیدونی چقدر حتی روزای بعد

عشقمی تو عزیزی

برای خیلی میخوام بمونی

باهام دستاتو تو دستام

میزارم از ته دلم میگم

دوستت دارم عشقمی

تو عزیزی برای خیلی

میخوام بمونی باهام دستاتو تو

دستام میزارم از ته

دلم میگم دوستت دارم

وای از چشات میمیرم

برات چه خوبه که دارمت

میخوام بگم بهت

چه خوبه عشق تو

نمیدونی چقدر حتی روزای بعد

عشقمی تو عزیزی

برای خیلی میخوام بمونی

باهام دستاتو تو دستام

میزارم از ته دلم میگم

دوستت دارم عشقمی

تو عزیزی برای خیلی

میخوام بمونی باهام دستاتو تو

دستام میزارم از ته

دلم میگم دوستت دارم

وای از چشات میمیرم

برات چه خوبه که دارمت

میخوام بگم بهت

چه خوبه عشق تو

نمیدونی چقدر حتی روزای بعد

عشقمی تو عزیزی

برای خیلی میخوام بمونی

باهام دستاتو تو دستام

میزارم از ته دلم میگم

دوستت دارم عشقمی

تو عزیزی برای خیلی

میخوام بمونی باهام دستاتو تو

دستام میزارم از ته

دلم میگم دوستت دارم