متن آهنگ تو رفتی محمد اصفهانی

Mohammad Esfahani - To Rafti

تقاص چی رو میگیری … که تا اینجا کشوندیمون

کجای راه رو کج رفتیم … که تا اینجا رسوندیمون

اگه من جای تو بودم … میون این همه دردم

یه روز از چشم این مردم … تو رو یک روز پنهون نمیکردم

تو رفتی بعد تو حالم مثل مردن بود

تو هم تنها شدی اما کجا حالت مثل من بود

تو رفتی بعد تو حالم مثل مردن بود

تو هم تنها شدی اما کجا حالت مثل من بود

تکست آهنگ محمد اصفهانی سبزه نوروز

اگه دلگیری از دنیا منم مثل تو آشفتم

ولی من جای تو بودم به مردم راست میگفتم

یه دردی سوخت تو سینم که تو از خاطرم بردی

من اون زحمی رو خوردم که تو از حس کردنش مردی

تو رفتی بعد تو حالم مثل مردن بود

تو هم تنها شدی اما کجا حالت مثل من بود

تو رفتی بعد تو حالم مثل مردن بود

تو هم تنها شدی اما کجا حالت مثل من بود