متن آهنگ تو یا من افشین آذری

متن آهنگ تو یا من افشین آذری

یه کاری تو باهام کردی ,نمیدونم برم یا نه

خودت بگو چیکار کنم؟جوابتو بدم یا نه

حتی یه ذره معرفت ندیدم تو وجود تو

به قول خودت مگه من نبودم تار و پود تو

حالا کی نامرده تو تو یا من … این چه کاری بود کردی تو بامن

یه لحظه آرامشم ندارم … مگه میره از یادم

حالا کی نامرده تو تو یا من … این چه کاری بود کردی تو بامن

یه لحظه آرامشم ندارم … مگه میره از یادم

تکست آهنگ تو یا من افشین آذری

دلم شکسته از خودم توهم نری خودم میرم

چیزی نگو فقط برو یهو یه چیزی بهت میگم

دست گلت درد نکنه خوب دلمو شکستی تو

وا ایستادی رو قولتو به هیشکی دل نبستی تو

حالا کی نامرده تو تو یا من … این چه کاری بود کردی تو بامن

یه لحظه آرامشم ندارم … مگه میره از یادم

بگو کی نامرده تو تو یا من … این چه کاری بود کردی تو بامن

یه لحظه آرامشم ندارم … مگه میره از یادم