متن آهنگ تیک آف رضا یزدانی

اینجا تا به بند خیلی راهه

دریا پر موج و بندک زیاده

بین آدمای شرطی

زندگی کردمو باختم

دلمو زدم به دریا

خودمو بی تو شناختم

کسی که با دیدن تو

رو به رو شد با حقیقت

از همین فاصله حالا

کلت میشه رو شقیقه ات

من برای کسی بجز تو شهرو زیر و نکردم

به چی باید میرسیدم وقتی آرزو نکردم

شونه های تو دلیل

گریه های آخرم شد

پیش تو پهلو گرفتم

دستای تو لنگرم شد

من گذر نامه نخواستم

زندگیم بی حد و مرزه

قلبی که تو سینه دارم

دیگه آسون نمیلرزه

اینجا تا به بند خیلی راهه

دریا پر موج و بندک زیاده