متن آهنگ جاذبه زانیار

متن آهنگ زانیار به نام جاذبه

تـــو میگیره حست منــــو

میمــــیــره حسم نـــــــرو

ناخداگاه سمتت میام

بدون اینکه خودم بخوام

جالبه، این حس جاذبــه

تو چشمات آرامش محضه

کنارت دارم حس خلصه

جالبه، این حس جاذبــه

من با چشم بسته فکر و ذهن خسته

هر جوری که هستش باز سمتت میام

خورشید نباشه دنیا ازهم بپاشه

هرجوری که باشه باز سمتت میام

تو میگیره حست منو، میمیره حسم نرو

جاذبه … جالبه

مهم نیست کیا با ما بدن

ما یه روحیم تو دو تا بدن

جالبه، این حس جاذبه

یه دنیا خوشبختی تو راهـه

فاصله بین ما کوتاهـه

جالبه، این حس جاذبـــه

من با چشم بسته فکر و ذهن خسته

هر جوری که هستش باز سمتت میام

خورشید نباشه دنیا ازهم بپاشه

هرجوری که باشه باز سمتت میام

تو میگیره حست منو میمیره حسم نرو