متن آهنگ جاذبه عماد زینعلی

%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%a2%d9%87%d9%86%da%af-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%b9%d9%85%d8%a7%d8%af-%d8%b2%db%8c%d9%86%d8%b9%d9%84%db%8c-%d8%a8%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%ac%d8%a7%d8%b0%d8%a8

جادوی خاصی توی چشات

جاذبه داره اون حال و هوات

بگو چه رازیه توی چشات عزیزم

جادوی خاصی توی چشات

هر کجا میری و میره باهات

قلبم از ارتشه میره برات عزیزم

موج موهای تو موج اقیانوسه

تو نباشی پیشم نه نگو کابوسه

برق چشمای تو هر تاریکی

تا خود آرامش مثل یه فانوسه

موج موهای تو موج اقیانوسه

تو نباشی پیشم نه نگو کابوسه

برق چشمای تو هر تاریکی

تا خود آرامش مثل یه فانوسه

قرق میکنی منو با اون ترس نگاهت

فرق میکنی عزیز چه بی مرز نگاهت

دست توی دست من بزار آروم جونم

داد میزنم میگم تویی خانوم خونم

موج موهای تو موج اقیانوسه

تو نباشی پیشم نه نگو کابوسه

برق چشمای تو هر تاریکی

تا خود آرامش مثل یه فانوسه

موج موهای تو موج اقیانوسه

تو نباشی پیشم نه نگو کابوسه

برق چشمای تو هر تاریکی

تا خود آرامش مثل یه فانوسه

جاذبه داره اون حال و هوات

بگو چه رازیه توی چشات عزیزم

جادوی خاصی توی چشات

هر کجا میری و میره باهات

قلبم از ارتشه میره برات عزیزم

موج موهای تو موج اقیانوسه

تو نباشی پیشم نه نگو کابوسه

برق چشمای تو هر تاریکی

تا خود آرامش مثل یه فانوسه

موج موهای تو موج اقیانوسه

تو نباشی پیشم نه نگو کابوسه

برق چشمای تو هر تاریکی

تا خود آرامش مثل یه فانوسه

قرق میکنی منو با اون ترس نگاهت

فرق میکنی عزیز چه بی مرز نگاهت

دست توی دست من بزار آروم جونم

داد میزنم میگم تویی خانوم خونم

موج موهای تو موج اقیانوسه

تو نباشی پیشم نه نگو کابوسه

برق چشمای تو هر تاریکی

تا خود آرامش مثل یه فانوسه

موج موهای تو موج اقیانوسه

تو نباشی پیشم نه نگو کابوسه

برق چشمای تو هر تاریکی

تا خود آرامش مثل یه فانوسه