متن آهنگ جانم عزیزم بابک مافی

نفس نفس نشسته به دلم

یکی یکی نگاهات

ببین یکی یه جوری بی هوا

دلو داده به دنیات

چشامو دوست دارم تا وقتی که باهاش میشه تو رو دید

یه وقتا حتی با خودم میگم میشه تو رو پرستید

جانم جانم عزیزم جانم عزیزم عزیزم حرفاتو بزن

نگاه کن به چشمای من عشقت یعنی دنیای من

جانم جانم عزیزم عزیزم جانم حرفاتو بزن

هی نگاه کن به چشمای من

عشقت یعنی دنیای من

بهم بگو قرار دیگه نری

واسم چی بهتر از این

تو حتی گاهی از من عاشق تری

بازم چی بهتر از این

از حال و روز قلبم با خبری

بازم چی بهتر از این

چه خوبه دیدنت ادامه میدمت باز

جانم جانم عزیزم عزیزم جانم حرفاتو بزن

هی نگاه کن به چشمای من

عشقت یعنی دنیای من

جانم جانم عزیزم عزیزم جانم حرفاتو بزن

هی نگاه کن به چشمای من

عشقت یعنی دنیای من