متن آهنگ جدید بازی سینا راد

متن آهنگ سینا راد به نام بازی

چرا دیگه سراغم نمیای چرا بازم میکه منو نمیخواد

میدونستم میره آخرش بی وفا بود ولی سخته باورش

هنوزم با خاطراتش خوشم نمیخوام اونو تو ذهنم بکشم

خیلی راحت رفتش از پیشم نمیدونه نیستو چی میکشم

یه روزی میرسه یکی دلتو به بازی بگیره یا بخنده به حالتو

میبینم روزی رو دلت آتیشو خونه یه روز تقاصشو میدی خدا خودش میدونه

من با این حال که از تو دلخورم تو رو باز دست خدا میسپارم

هر چی میگی فقط نگو که کم گذاشت هر چی میگی بگو نگو دوسم نداشت

نمیتونم تو رو از یاد ببرم یه بلا شدی که اومد به سرم

حق من نبود این همه بدی کاش فقط این بودی آتیشم زدی

یه روزی میرسه یکی دلتو به بازی بگیره یا بخنده به حالتو

میبینم روزی رو دلت آتیشو خونه یه روز تقاصشو میدی خدا خودش میدونه

میبینم روزی رو دلت آتیشو خونه یه روز تقاصشو میدی خدا خودش میدونه

یه روزی میرسه یکی دلتو به بازی بگیره یا بخنده به حالتو

میبینم روزی رو دلت آتیشو خونه یه روز تقاصشو میدی خدا خودش میدونه