متن آهنگ جمعه شب اپیکور باند

جمعه شب بد مست منتظر شنبه

روده هام کره کرده ولی همیشه رو لبه ی خنده

غم اومد و زود روی لبات گرفته خونه رو دود

جفت چشات تو همو خون

گوشم سوت میکشه میکنه رحمو شوت

نمیتونی منو درک کنی

تا وقتی نیستی تو من

به دنیا گیج اومدم

تا آخرش گیج میمونم

بعد رو وید و ویسکی اونم

لش انگار صد و بیست کیلو ام

مثل دیوا دزد میره بالا

از اون اولم بیست کیلو ام

کویر و آب نی انگار داره تو مغزم باد میاد خو

توی همه مولوکل هام قحطی عین افریقاس

اون دنیا زیباس و

نمیرم تو نخ مادیات چون

چشا داره بسته میشه کم کم خواب نی خواب تو

جمعه شب بد مست منتظر شنبه

روده هام کره که کرده ولی همیشه رو لبه ی خنده

چوز غم اومد و زود روی لبات گرفته خونه رو دود

جفت چشات تو همو خون

گوشم سوت میکشه میکنه رحمو شوت

صبح پا میشمو مردم که خیلی عادی دارن سر کار میرن

انگار دوتا دسته بسته بدجوری مغزا خسته

فقط میخوان روزا بگذره نمیدونن اینا برنامس

روزا پی نون بدوئی , شب بیایی و زنو بغل

کنی و با جنگو جدل فقط بدی وقتو هدر

باید بشی درسو بلد

ولی بفهمی اصلو غلط

حالا اگه به حقیقت رسیدی

نزنی حرفو فقط , اینا میخوان استعدادتو بزاری

برا اختراعات باید فکر نفع جمعی باشی

تا خوب باشه اجتماع باهات

اینا میخوان سرعت بگیرن

خودشونم دورم بشینن

نمیخوان تک باشمو خدا رو تو وجود خودم میبینن

جمعه شب بد مست منتظر شنبه

روده هام کره که کرده ولی همیشه رو لبه ی خنده

جز غم اومد و زود روی لبات گرفته خونه رو دود

جفت چشات تو همو خون

چشمات قفله رو دیوارای اتاق

اتاقی که انگار کرده تو رو زندونی

میدونی حق انتخاب نداری نمیخوای بجنگی

یهو میبینی وسط میدونی

تو سینت انگاری باز یه قلب بی اراده است

کجاس اونی که هر مشکلی رو میگه ساده اس

یه دل خسته منتظر یه عمر اسیر جاده است

مشکلا زیاده میگی اینا دست من نیست

فکرای بد و منفی

تو رو کرده ضربه فنی

نمیخوای بفهمی

میگه پاشو بجنگ و بشکن هرچی حد و مرزه