متن آهنگ جون به لب مصطفی فتاحی

متن آهنگ مصطفی فتاحی به نام جون به لب

قدیما تو رو میدیدم همینجا ,دست تو دست بودیم با عشق دوتامون

 جاموند خاطره هامون ,تو کجا داری میری بدون من

 دلت میاد بری میمیرم , برگرد میمیرم

جون به لبم رسیده تا واسه یبار تو رو ببینه چشمام

 مثل قدیما توی تقویما روز تولدمون جشن بگیریم دوتامون

جون به لبم رسیده تا واسه یبار تو رو ببینه چشمام

 مثل قدیما توی تقویما روز تولدمون جشن بگیریم دوتامون

قدیما تو رو میدیدم همینجا ,دست تو دست بودیم با عشق دوتامون

 جاموند خاطره هامون ,تو کجا داری میری بدون من

 دلت میاد بری میمیرم , برگرد میمیرم

جون به لبم رسیده تا واسه یبار تو رو ببینه چشمام

 مثل قدیما توی تقویما روز تولدمون جشن بگیریم دوتامون

جون به لبم رسیده تا واسه یبار تو رو ببینه چشمام

 مثل قدیما توی تقویما روز تولدمون جشن بگیریم دوتامون

http://diareranj.ir