متن آهنگ حالم بده آمین

متن آهنگ حالم بده از آمین

حالم بده مثل کسی که گریه کرد اما اشک نداشت

مثل کسی که تنها نبود اما هیچکسی رو نداشت

حالم بده مثل کسی که درد کشید اما دم نزد

مثل کسی که تو این زندگی مردو حرف نزد

حالم بده غم دنیا تو قلبمه حس میکنم زندگیم بدجور درد اومده

حالم بده همه فکر میکنن خوبم ولی روزگار لعنتی هر روز زخمم زده

حال من شبیه ی درخت پژمردس

مثل کسی که میخنده ولی از تو افسرده

مثل سکوته بعد طوفانم مثل غروبم سرد

درست مثل ی عاشقیم که عشقش فراموشش کرد