متن آهنگ حالم حال خوبیه حسن شماعی زاده

متن آهنگ حسن شماعی زاده به نام حالم حال خوبیه

من وقتی فقط کنارتم حالم حال خوبیه

من وقتی که بی قرارتم حالم حال خوبیه

من وقتی فقط کنارتم حالم حال خوبیه

من وقتی که بی قرارتم حالم حال خوبیه

حالم حال خوبیه …

من باتو هر لحظه حالم حال خوبیه

من باتو هر لحظه حالم حال خوبیه

من هنوزم تو تموم لحظه هام

همه چی با تو شروع میشه برام

من هنوزم که هنوزه با نگام

به تو میفهمونم از تو چی میخوام

به تو میفهمونم از تو چی میخوام

حالم حال خوبیه حالم حال خوبیه

من وقتی فقط کنارتم حالم حال خوبیه

من وقتی که بی قرارتم حالم حال خوبیه

حالم حال خوبیه …

من باتو هر لحظه حالم حال خوبیه

توی راهی که ادامه میدمت

از همون ثانیه ای که دیدمت

نفسم شدی نفس کشیدمت

تو رو حتی به خدا نمیدمت

من هنوزم با همین سادگیام

حاضرم هر جا بگی باهات بیام

توی بیداریو رویا باتوئم

تو بخوای تا ته دنیا باتوئم

من دلم خوشه هنوزم به همین

بدونی برام خدایی رو زمین

بدونی تموم زندگیم کیه

حال من با تو چه حال خوبیه

من وقتی فقط کنارتم حالم حال خوبیه

من وقتی که بی قرارتم حالم حال خوبیه

من وقتی فقط کنارتم حالم حال خوبیه

من وقتی که بی قرارتم حالم حال خوبیه

حالم حال خوبیه …

من باتو هر لحظه حالم حال خوبیه