متن آهنگ حرفای عاشقانه محمد ماهرویان و مهران عباسی

متن آهنگ حرفای عاشقانه محمد ماهرویان و مهران عباسی

مهریه ی تو قلبه من بود تا دیگرونو جا بذاری
آمادگیشو دارم امشب مهریتو اجرا بذاری
آرامشی که با تو دارم تو هیچ جایی پیدا نمیشه
اندازه ی آرامشه من تو این ترانه جا نمیشه
هر روز با لبخند سادت حتی خدا خوشحال میشه
امسال هر رنگی بپوشی اون رنگ رنگه سال میشه
من قول میدم با تو باشم هر چند میدونم که دیره
اما یه چیزو مطمئن باش سرم بره قولم نمیره
من قول میدم با تو باشم هر چند میدونم که دیره
اما یه چیزو مطمئن باش سرم بره قولم نمیره

وقتشه با خیاله راحت سر رویه شونه هات بذارم
اندازه ی شعرایه دنیا حرفایه عاشقانه دارم
حرفایه عاشقانه دارم
من قول میدم با تو باشم هر چند میدونم که دیره
اما یه چیزو مطمئن باش سرم بره قولم نمیره
من قول میدم با تو باشم هر چند میدونم که دیره
اما یه چیزو مطمئن باش سرم بره قولم نمیره