متن آهنگ حرف آخر امید عامری

متن آهنگ حرف آخر امید عامری

میخوام تو رو ببینم برای آخرین بار

 بعدش واسه همیشه , بگم خدانگهدار

به جون هردوتامون قصد گله ندارم,فقط میخوام یه روزو به یاد تو بیارم

 یادته اون قناری فالی گرفت برامون

گفت که به هم میرسیم جفته ستارهامون

 یادت میاد میگفتی به آرزوم رسیدم برای زندگیمون چه نقشه ها کشیدم

نوشته بود تو فالت مال منی همیشه رفتی تو با غریبه نه باورم نمیشه

 این حرف اخر من میخوام یادت بمونه

 فرداو فرداهارو فقط خدا میدونه

تکست آهنگ امید عامری به نام حرف آخر

یادته اون قناری فالی گرفت برامون

گفت که به هم میرسیم جفته ستارهامون

 یادت میاد میگفتی به آرزوم رسیدم برای زندگیمون چه نقشه ها کشیدم

قسمت نبود منو تو شریک لحظه ها شیم

 تقدیرمون نبود که, با مرگمون جدا شیم

با مرگمون جدا شیم

 تموم آرزوهام پر پر شدن تو رفتی

 شکایتی ندارم اگه بگی خوشبختی

از عشقمون میمونه همین یه فال پاره برو خدا به همرات این رسم روزگاره

از عشقمون میمونه همین یه فال پاره برو خدا به همرات این رسم روزگاره