متن آهنگ حرف آخر ۱۳۹۵ رضا صادقی

امسال هم گذشت

با همه خوبی ها و بدی هاش

با همه لبخند ها و گریه هاش

با همه روزای سخت و آسونش

با همه ی بودن ها و نبودن هاش

چند چندیم ؟ بیشتر باختیم یا بردیم

آخرین باری که لج کردیم به نفع کی بود

اخرین باری که نبخشیدیم چند روز حالمون خوب موند

اصلا آخرین بار یادمون هست ؟

تلخش نکنم

یه سالی گذشت که کام تلخ توش خیلی زیاد بود

خیلی از خوبا رفتن خیلی از نابا رفتن

خیلی از خوبا هستن خیلی از نابا هنوز هستن

خیلی از رفاقتا هنوزم که هنوزه بوی معرفت میده

بوی قدمت میده

خیلی از آدما هستن که هنوزم که هنوزه نگات که میکنن

احساس نمیکنی تو رو به عنوان سکه نگاه میکنن

فقط واسه یه لبخندت حاضرن هر کاری کنن

پس هنوزم عشق هست فارق از شعار

به شعورش نگاه میکنی میدونم

میدونم گاهی وقتا خیلی هامون میگیم

اونی که دستش تو آتیشه مثل اونی که دستش تو آبه نیست

میدونم گاهی وقتا فکر میکنیم هر درد و بلایی سرمون میاد

مقصرش کنار دستیمونه ولی باور کنید این نیست

یکیش خودم الان که فکر میکنم

میبینم تو سال گذشته خیلیا به من عشق دادن و فکر میکردم به من نیاز دارن

و نداشتن الان که فکر میکنم

میبینم سال گذشته خیلیا تو حال بد من بودم

ولی من تو حال بدشون نبودم

الان که درست فکر میکنم

میبینم سال گذشته

خیلیا با من همراه بودن

ولی وقتی که ندیدمشون سراغی هم ازشون نگرفتم

تو رو خدا دست برداریم از بعضی از فلسفه هایی که خودمونم بهش قانع نیستیم

ساده باشیم مثل اون رفتگر عزیزی که با تمام سادگیش

جهان اطرافمونو پاک میکنه و لبخند میزنه