متن آهنگ حرف نگفته ایمان سلیمی

تو نیستی و نبودن تو

منو به خاک و خون کشیده

حتی دعام اثر نداره

خدا جوابمو نمیده

به جای من نیستی بفهمی

بی تو بودن چه دردی داره

به جای من نیستی بفهمی

دلتنگی چی سرم میاره

حرف دلمو به کی بگم

جایی ندارم آخه برم

جای زخمایی هست تو دلم

برم به کی نشون بدم

حرف دلمو به کی بگم

جایی ندارم آخه برم

جای زخمایی که هست رو دلم

برم به کی نشون بدم

اگه الان تو اینجا بودی

زخمامو بت نشون میدادم

دیگه من از زندگی خسته ام

مثل یه شمع رو به بادم

به جای من نیستی بفهمی

بی تو بودن چه دردی دارع

به جای من نیستی بفهمی

دلتنگی چی سرم میاره