متن آهنگ حسودی مجید یحیایی

Kash-Az-Aval-01

حسودیم میشه همش …

حسودیم میشه همش …

حسودیم میشه همش وقتی میخندی با اون

انگاری یادت نمیاد که عشقی بوده بینمون

فک نمرکدم اینجوری غریبه شی با دل من

اینو بودن که خاطرت هنوز عزیزه واسه من

حسودیم میشه به اون وقتی دستاشو مبینم

تو یه دستاش از خدا میخوام بمیرم

نبینم از روزو ای کاش.. این روزو ای کاش

حسودیم میشه به اون وقتی دستاشو مبینم

تو یه دستاش از خدا میخوام بمیرم

نبینم از روزو ای کاش … این روزو ای کاش

جلوی چشمای من با این و اون نگو نخند

دل به هر عشق دروغکی نبند

اون غریبه چیزی زا عشق نمیدونه

اون غریبه اون قدر عشقو نیمدونه

حسودیم میشه به اون وقتی دستاشو مبینم

تو یه دستاش از خدا میخوام بمیرم

نبینم از روزو ای کاش … این روزو ای کاش