متن آهنگ حس بودن با تو راشا

%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%a2%d9%87%d9%86%da%af-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%b1%d8%a7%d8%b4%d8%a7-%d8%a8%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%ad%d8%b3-%d8%a8%d9%88%d8%af%d9%86-%d8%a8%d8%a7-%d8%aa%d9%88

حس بودن تو پیشم منو به رویا ها برده

تا میخندی پیشم من میفهمم غم چشمای تو مرده

وقتی دستامو میگیری دلم از شادی میمیره

همه شوق نگاهم داره از تو جون میگیره

من میفهمم تو حسودی نمیخوای مال کسی شم

دلمو به دست میاری من گرفتار تو میشم

با همه گرمی حرفات توی اوج بدبیاری

همه دردامو میگیری رو لبام خنده میذاری

تویی اون ارامش من همه مونس و امیدم

اخرین معجزه ای که با تو خوشبختی و دیدم

حس بودن تو پیشم منو به رویا ها برده

تا میخندی پیشم من میفهمم غم چشمای تو مرده

وقتی دستامو میگیری دلم از شادی میمیره

همه شوق نگاهم داره از تو جون میگیره

من میفهمم تو حسودی نمیخوای مال کسی شم

دلمو به دست میاری من گرفتار تو میشم

با همه گرمی حرفات توی اوج بدبیاری

همه دردامو میگیری رو لبام خنده میذاری

تویی اون ارامش من همه مونس و امیدم

اخرین معجزه ای که با تو خوشبختی و دیدم

حس بودن تو پیشم منو به رویا ها برده

تا میخندی پیشم من میفهمم غم چشمای تو مرده

وقتی دستامو میگیری دلم از شادی میمیره

همه شوق نگاهم داره از تو جون میگیره

من میفهمم تو حسودی نمیخوای مال کسی شم

دلمو به دست میاری من گرفتار تو میشم

با همه گرمی حرفات توی اوج بدبیاری

همه دردامو میگیری رو لبام خنده میذاری

تویی اون ارامش من همه مونس و امیدم

اخرین معجزه ای که با تو خوشبختی و دیدم