متن آهنگ حس خوب سیاوش بکایی

تو یه حس خوب و پاکی

زیر قطره های بارون

مثل رد پای رو برف

توی چله ی زمستون

شکل رویای سپیدی

که تو خواب من رسیده

شبیه عشق من و تو

به خدا هیچکی ندیده ندیده

عاشق شدیم زیر بارون

نزدیک شده حس دوتامون

ما مال هم دیگه دلامون

خوبه با تو حتی خیابون

عاشق شدیم زیر بارون

نزدیک شده حس دوتامون

ما مال هم دیگه دلامون

خوبه با تو حتی خیابون

مثل شیرینیه رویا

نزدیک طلوع خورشید

لحظه های ناب عشقی

توی چشمات پر امید

با تو هر ثانیه خوبم

با تو من عاشق ترینم

اسم تو معنی عشقه جون منی بهترینم

عاشق شدیم زیر بارون نزدیک شده حس دوتامون

ما مال هم دیگه دلامون

خوبه با تو حتی خیابون

عاشق شدیم زیر بارون

نزدیک شده حس دوتامون

ما مال هم دیگه دلامون

خوبه با تو حتی خیابون

عاشق شدیم زیر بارون

نزدیک شده حس دوتامون

ما مال هم دیگه دلامون

خوبه با تو حتی خیابون