متن آهنگ حس خوب محمدرضا نصیبی

متن آهنگ حس خوب محمدرضا نصیبی

چه خوبه که با توام چه خوبه که با منی

چه خوبه که با خودم داری قدم میزنی

چه خوبه چشمای تو فقط تو فکر منه

این شبای خوبو واسم داره رقم میزنه

خوشبختم با چشمات با حرفات با دنیات

خوشبختم تا وقتی دستام هست تو دستات

خوشبختم با چشمات با حرفات با دنیات

خوشبختم تا وقتی دستام هست تو دستات

چه خوبه که عطر تو پیچیده تو لحظه هام

تو همه عشقی واسم جز تو دیگه چی بخوام

چه خوبه که زندگی منو سپرده به تو

بگو که به هم میرسیم از پیش چشام نرو

خوشبختم با چشمات با حرفات با دنیات

خوشبختم تا وقتی دستام هست تو دستات

خوشبختم با چشمات با حرفات با دنیات

خوشبختم تا وقتی دستام هست تو دستات

خوشبختم با چشمات با حرفات با دنیات

خوشبختم تا وقتی دستام هست تو دستات