متن آهنگ حس عجیب شهرام صدیقی

%d9%85%d8%aa%d9%86-%d8%a2%d9%87%d9%86%da%af-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%85-%d8%b5%d8%af%db%8c%d9%82%db%8c-%d8%ad%d8%b3-%d8%b9%d8%ac%db%8c%d8%a8

تو بغض کردی و انگار دلم شکست

بین من و تو حتما یه چیزی هست

تو بغض کردی و دنیامو غم گرفت

سکوت کردی و با تو دلم گرفت

حتما یه چیزی هست این حالمو میگم

به تو که میرسم یه آدم دیگه م

به تو که میرسم میپذرم از خودم

فکر می کنم عجیب من عاشقت شدم

♫♫♫

دلواپسم حالم گذشته از جون

سوء تفاهم نیست احساس بینمون

دلواپسم حالم گذشته از جنون

سوء تفاهم نیست احساس بینمون

حتما یه چیزی هست این حالمو میگم

به تو که میرسم یه آدم دیگه م

به تو که میرسم میپذرم از خودم

فکر می کنم عجیب من عاشقت شدم