متن آهنگ حس فراموشی میلاد خوانین زاده

%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%a2%d9%87%d9%86%da%af-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%d9%85%db%8c%d9%84%d8%a7%d8%af-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%a8%d9%87-%d9%86

دارم دق میکم بی تو،تواین شبهای بارونی
پر از دلشوره ام اینجا ولی اینو نمیدونی
نمیفهمی که یک عمره به دنبال تو میگردم
نمیدونم تورو توی کدوم بیراهه گم کردم
بدون تو تو این روزابه رویا تکیه میکردم
فقط یک گوشه ی خونه به حالم گریه میکردم


پر از فریاد خاموشم،پر از حس فراموشی
به رویای تو دلگرمم،به تاریکیو خاموشی
به این بیداری مطلق به این دیوار شک دارم
چشای خستمو شبها به روی هم نمیزارم
منو این حس دلتنگی چه ترکیب بدی میشه
بدون تو اگه باشم بهشتم مثل آتیشه
تو حال منرو میفهمی،خیالت مثل تسکین
به جز تو چشم من دیگه فقط تنهایی میبینه
تو از این زندگی رفتی ولی عطرت توی خونست
خیال خام یک عاشق غم یک مرده دیوونست
دارم دق میکم بی تو،تواین شبهای بارونی
پر از دلشوره ام اینجا ولی اینو نمیدونی
نمیفهمی که یک عمره به دنبال تو میگردم
نمیدونم تورو توی کدوم بیراهه گم کردم
بدون تو تو این روزابه رویا تکیه میکردم
فقط یک گوشه ی خونه به حالم گریه میکردم
پر از فریاد خاموشم،پر از حس فراموشی
به رویای تو دلگرمم،به تاریکیو خاموشی
به این بیداری مطلق به این دیوار شک دارم
چشای خستمو شبها به روی هم نمیزارم
منو این حس دلتنگی چه ترکیب بدی میشه
بدون تو اگه باشم بهشتم مثل آتیشه
تو حال منرو میفهمی،خیالت مثل تسکین
به جز تو چشم من دیگه فقط تنهایی میبینه
تو از این زندگی رفتی ولی عطرت توی خونست
خیال خام یک عاشق غم یک مرده دیوونست