متن آهنگ حقم نبود آرمین سپیدار

تو سخت ترین روزای زندگیت کنارت بودم

تو سخت ترین روزای زندگیت رفتی نموندی

مگه نگفتی , تموم زندگیت من بودم

پس بگو چرا زندگیمون به آخر رسوندی

نه این حقم نبود

نه این حقم نبود

تو که فهمیدی دارم وابسته تر میشم

چرا همون موقع نرفتی

تو که فهمیدی چشای تو همه دنیامه

چرا چشماتو به موقع رو من نبستی

مگه شوخیه بری هرموقع خواستی

نه این حقم نبود این حقم نبود