متن آهنگ حواسم به توئه بنیامین بهادری

Benyamin-94

تو یه ماه نگاه به راه منو نمیبینی نمیشنوی آه منو

نمیشه همیشه دل به خواه منو

تو که هفته به هفته به هفته منو

حیفه اون همه روز های رفته منو

فراموش کنی رفته به رفته منو

حواسم به توئه هوا سمت تو

هوا سمتیه که برسم توئه

آخه بی نفسم نفسم توئه

حواسم به توئه هوا سمت تو

هوا سمتیه که برسم توئه

آخه بی نفسم نفسم بتوئه

تو یه ماه نگاه به راه منو نمیبینی نمیشنوی آه منو

نمیشه همیشه دل به خواه منو

تو که هفته به هفته به هفته منو

حیفه اون همه روز های رفته منو

فراموش کنی رفته به رفته ی هفته به هفته منو

♪♪♪♪♪♪♪♪

اون که هی پیگیرو پیگیرو منم

اون که هی هیجان داره دیره منم

او که هی میره داره بمیره منم

این که هی داره میره بمیره منم

حواسم به توئه هوا سمت تو

هوا سمتیه که برسم توئه

آخه بی نفسم نفسم توئه

حواسم به توئه هوا سمت تو

هوا سمتیه که برسم توئه

آخه بی نفسم نفسم بتوئه

تو یه ماه نگاه به راه منو نمیبینی نمیشنوی آه منو

نمیشه همیشه دل به خواه منو

تو که هفته به هفته به هفته منو

حیفه اون همه روز های رفته منو

فراموش کنی رفته به رفته ی هفته به هفته منو