متن آهنگ خاطرات راین بند

%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%a2%d9%87%d9%86%da%af-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%b1%d8%a7%db%8c%d9%86-%d8%a8%d9%86%d8%af-%d8%a8%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%ae%d8%a7%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%aa

خاطرات تو منو به گریه میکشونه نرو
نگاه کن حال روز امروزمو
مثل دیوونه ها شدم
یادته کجا میگفتی خوبه عشقمون ما دوتا
قرارمون بمونه پیش خدا
دلت کجاسو من کجا


یادت بیاریکی یکی شباتو
کی مثل من دیوونه میشه با تو
یادت نره دیوونتم
یادت بیار کنار من نشستی
با گریه هام غرورمو شکستی
یادت نره دیوونتم
دست من نبود شاید تو قلب تو یکی دیگه بود
یکی که خاطراتشم با تو بود
ببین دلم چه ساده بود
درد این روزام تموم نمیشه تا نگی من کجام
کجای این روزای بی انتهام
ببین غمامو تو چشام
یادت بیار…

خاطرات تو منو به گریه میکشونه نرو
نگاه کن حال روز امروزمو
مثل دیوونه ها شدم
یادته کجا میگفتی خوبه عشقمون ما دوتا
قرارمون بمونه پیش خدا
دلت کجاسو من کجا
یادت بیاریکی یکی شباتو
کی مثل من دیوونه میشه با تو
یادت نره دیوونتم
یادت بیار کنار من نشستی
با گریه هام غرورمو شکستی
یادت نره دیوونتم
دست من نبود شاید تو قلب تو یکی دیگه بود
یکی که خاطراتشم با تو بود
ببین دلم چه ساده بود
درد این روزام تموم نمیشه تا نگی من کجام
کجای این روزای بی انتهام
ببین غمامو تو چشام
یادت بیار…