متن آهنگ خاطرت عزیزه ایمان سیاهپوشان

الهی من فدای دوتا چشم قشنگت

الهی من به قربون اون دل یه رنگت

چیکار کردی با قلبم که اسیر نگاته

یه احساس عجیبی تو چشمای سیاهته

تا دنیا سر جاشه تو قلب من میمونی از قشنگی بی نظیری

تو مثل رنگین کمونی هیچکسو مثل تو انقدر مهربون جایی ندیدم

خیلی سختی ها کشیدم اخرش به تو رسیدم

خاطرت عزیزه واسم واسه تو جونمو میدم

اخه تو چشمای نازت همه رویاهامو دیدم

خاطرت عزیزه واسم واسه تو کم نمیزارم

تو فقط اشاره ای کن دنیا رو برات بیارم

تا دنیا سر جاشه تو قلب من میمونی از قشنگی بی نظیری

تو مثل رنگین کمونی هیچکسو مثل تو انقدر مهربون جایی ندیدم

خیلی سختی ها کشیدم اخرش به تو رسیدم

خاطرت عزیزه واسم واسه تو جونمو میدم

اخه تو چشمای نازت همه رویاهامو دیدم

خاطرت عزیزه واسم واسه تو کم نمیزارم

تو فقط اشاره ای کن دنیا رو برات بیارم