متن آهنگ خبر داری که مسعود امامی

Masoud emami-khabar dari ke

به خودم که میای به دلم که میای وچی میخوای که بیای

چی میخوای که نخوای منو تنها بزاری ومیمونم نمیرم

میدونم نمیرم  نمیگم میمیرم  اما غم میگیرم

بگی دوستم نداری تو که خبر داری که

چقدر روم اثر داری که  بی تو دنیام تاریکه

تو که خبر داری که  چقدر روم اثر داری که

بی تو دنیام تاریکه  بی تو دنیام تاریکه

تکست اهنگ خبر داری که مسعود امامی

تو که اینقدر ماهی پس چرا گهگاهی

من رو می سوزونی  چه جوری میتونی

تو که اینقدر ماهی پس چرا گهگاهی

من رو می سوزونی چه جوری میتونی

تو که خبر داری که چقدر روم اثر داری که

بی تو دنیام تاریکه تو که خبر داری که

چقدر روم اثر داری که بی تو دنیام تاریکه

بی تو دنیام تاریکه