متن آهنگ خداحافظی کن فرشاد آرون

متن آهنگ خداحافظی کن فرشاد آرون

بیا پاتو از تو دلم پس بکش که دیگه تحمل نداره دلم
بیا دوره احساسه من خط بکش بمون یا بذار لااقل من برم
کناره منی و نگام میکنی ولی هی حواست همش پرتشه
چشات تو چشام دلت با اونه برو پس نذار این چشام تر بشه


خداحافظی کن برو تا دلم تو تنهاییاش با تو هق هق کنه
نذار این دمه رفتنت بی دلیل معتل کنی و دلم دق کنه
برو زودتر دور شو من دیگه تحمل ندارم ببینم تو رو
نذار بیشتر از این دلم خون شه برو جونه من هر چه زودتر برو
تکست آهنگ خداحافظی کن فرشاد آرون
تو این مدتی که تو با من بودی من از عشقو از زندگی سیر شدم
تو این مدته کم ببین من چقدر جوونیم هدر شد چقدر پیر شدم
یه بازیچه بودم تو دستایه تو که هرکاری خواستی کردی باهام
من از عشق هی با تو حرف میزدم تو گوش شنیدن نداشتی برام
خداحافظی کن برو تا دلم تو تنهاییاش با تو هق هق کنه
نذار این دمه رفتنت بی دلیل معتل کنی و دلم دق کنه
برو زودتر دور شو من دیگه تحمل ندارم ببینم تو رو
نذار بیشتر از این دلم خون شه
برو جونه من هر چه زودتر برو