متن آهنگ خط فاصله سمیر فتحی پور

%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%a2%d9%87%d9%86%da%af-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%b3%d9%85%db%8c%d8%b1-%d9%81%d8%aa%d8%ad%db%8c-%d9%be%d9%88%d8%b1-%d8%a8%d9%87-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%ae%d8%b7

یه خط فاصله که حد فاصله منو تو تا ابد

یه اتفاق بد یه باور غلط جا موند ازت فقط

شبیه دیگرون که واسه اینو اون فقط نمایشن

یه عالمه لغت که باز خط به خط باید ترانه شن

تو عشق تو دلت تو چشم خوشگلت یه عمره کشتیو

رو شونه های من سنگینه واقعا این کوله پشتیو

بازنده منم که واسه باختنم تو دلخوشی

من موندمو افسوس خوردنو من موندمو خیال خودکشی

من تو خودم غمو این بغض مبهمو حل میکنم هنوز

غروب جمعه ها تو اوج گریه ها این اهه سینه سوز

یه خط فاصله که مرز باطله من تا حقیقته

چندتا مرور خیس تو این دل مریض برام غنیمته

تو عشق دلت تو چشم خوشگلت یه عمره کشتیو

رو شونه های من سنگینه واقعا این کوله پشتیو

بازنده منم که واسه باختنم تو دلخوشی

من موندمو افسوس خوردنو من موندمو خیال خودکشی

بازنده منم که واسه باختنم تو دلخوشی

من موندمو افسوس خوردنو من موندمو خیال خودکشی