متن آهنگ خنده های تو سعید شهروز

متن آهنگ سعید شهروز به نام خنده های تو

این خیابونو بدون تو نمیخوام

بوی بارونو بدون تو نمیخوام

 خندهای تو هنوزم رنگ اون چشای تو توی خاطر من مونده

 بغض تنهایی درست وقتی اینجایی همیچیزمو سوزونده

بیا همین امروز فردا دیگه دیره بغض گریه اخر یه شب جونمو میگیره

بیا همین امروز فردا دیگه دیره بغض گریه اخر یه شب جونمو میگیره