متن آهنگ خوب بهرام

متن آهنگ خوب بهرام

حاصل آخرین درگیری مغز و قلب من یک اشتباه خوب بود

من تو این جنگ رشد کردم جنگی که واسه من انگیزه ی شروع بود

زیر دستم یه مشت شعر نثر گونه بود

بالای سرم ترک های سقف خونه بود

من از نوع نگاهم حرف زدم با تو

بقیش مهارت بازی با حروف بود

من حرفامو زندگی کردم

 زندگیمو نوشتم اینقدر عجیبه فقط بهش میخندم

من یه دنیا میسازم واسه دیدنش چشاتو میبندم

♪♪♪♪♪♪♪

چشامو میبندم …

چشامو میبندم فقط پاک باش ، خالص، ناب ، بزرگ مثل فکرات قبل خواب

 قلمت میچرخه اگه سفید باشیو صاف

این آغاز ماجرا بود آغاز ماجرامون

اونارو پولاشون بهم نزدیک کرد مارو باورامون

من از بدو وجودم تنها چیزی که فهمیدم این صدا بود

من احسامو بی مرز تو اشکات انعکاسمو دیدن

منو اشتباه کن من بوی خوب کودکیتو میدم

و من اشتباه کردم … اشتباه کردم یه اشتباه خوب

شروع رشد ما  همینجاست یه درگیری تو عمق فکرامون