متن آهنگ خونه بی تو فرهاد مظاهری

%d9%85%d8%aa%d9%86-%d8%a2%d9%87%d9%86%da%af-%d8%ae%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%d9%88-%d9%81%d8%b1%d9%87%d8%a7%d8%af-%d9%85%d8%b8%d8%a7%d9%87%d8%b1%db%8c

من از این خونه بی تو

به تنهاییم میبازم
بهشت آسمونارو

همینجا باتو میسازم
یه آغوش پر از مهری

لبالب از گلو بوسه
یه مردی عاشقت شد

که نباشی بی تو میپوسه
منو دریای آغوشت به

دست موج شادی داد
نفهمیدم چجوری شد

که مهرت تو دلم افتاد
نمیدونی چه روزایی

با عشقت زندگی کردم
همه روزای عمرم رو

با فکرای تو شب کردم
بذار دستت رو تو دستم

بذار آروم آروم شم
ببار عشقت رو رو قلبم بذار

که خیس بارون شم