متن آهنگ خونه خیالی والایار

متن آهنگ خونه خیالی والایار

یه حصار خشکو بی جون یه درخته بید مجنون
آبیه به رنگ دریا رنگ نرده های ایوون
خونمون کنار چشمست رویه تپه ی شقایق
زیر سایه اقاقی وسطه گلایه عاشق
منو ماهیایه برکه با همیم مثله همیشه
شبا مهتاب قشنگم بهمون اضافه میشه
یه صدایی پشته پرچین منو این طرف کشونده
منو تا غروب خورشید چشم به راه تو نشونده
خالیه جایه تو اما تویه خونه خیالی
اینقده دلم گرفته که برام نمونده حالی
میدونی منو قناری هنوزم به هر بهونه
میخونیم تو باغ رویا غزلایه عاشقونه

یه حصار خشکو بی جون یه درخته بید مجنون آبیه به رنگ دریا رنگ نرده های ایوون
خونمون کنار چشمست رویه تپه ی شقایق زیر سایه اقاقی وسطه گلایه عاشق
منو ماهیایه برکه با همیم مثله همیشه شبا مهتاب قشنگم بهمون اضافه میشه
یه صدایی پشته پرچین منو این طرف کشونده
منو تا غروب خورشید چشم به راه تو نشونده
خالیه جایه تو اما تویه خونه خیالی اینقده دلم گرفته که برام نمونده حالی
میدونی منو قناری هنوزم به هر بهونه میخونیم تو باغ رویا غزلایه عاشقونه