متن آهنگ خیالت راحت امیر افجار

به چیزی فکر نکن

ما دیگه با همیم

ما رسیدیم به هم

ما عاشق همیم

من به تو زندگی

بهم پیوند زده

شک و تردید دیگه

به دلت راه نده

به دلت راه نده

خیالت راحت از اینکه عاشقتم

خیالت راحت تو دلت نباشه غم

خیالت راحت فکر هیچ چیزی نباش

تا وقتی پیش توام تا که من کنارتم

خیالت راحت از اینکه عاشقتم

خیالت راحت تو دلت نباشه غم

خیالت راحت فکر هیچ چیزی نباش

تا وقتی پیش توام تا که من کنارتم

از زندگی برام عشق تو کافیه

وقتی کنارتم غصه اضافیه

قصه ی ما شده یه عشق واقعی

وابسته ی توام حالا که عاشقی

خیالت راحت از اینکه عاشقتم