متن آهنگ خیلی چیزا امیرعلی زمانی

متن آهنگ خیلی چیزا امیرعلی زمانی

من خیلی چیزا از تو یادم هست

 اگه بگم شاید برات تنگ شه

 اینهمه موج به سمت من نفرست

که یکدفه آب از سرم ردشه ,که یکدفه آب از سرم ردشه

از اینهمه پس لرزه بترس

 بازم شبیه ترک خاکه

فریاد میکشی نمیفهمی اینهمه بی رحمی خطرناکه

اینهمه بی رحمی خطرناکه

زیر خاکستره فکرم یه بغض مثل آتیشه

دلت خواست امتحانم کن ولی واسه ی تو خیلی بد میشه

زیر خاکستره فکرم یه بغض مثل آتیشه

دلت خواست امتحانم کن ولی واسه ی تو خیلی بد میشه

متن اهنگ خیلی چیزا امیرعلی زمانی

فریاد میکشی صدای من گم میشه تو هم همه های تو

 چرا همیشه تبرئه میشی

 بیزارم از محکمه های تو

از پله ها چندبار هول میدی منو با تو رقابتی ندارم

میخواستم کنار هم باشیم مثل دوتا دوست نه دوتا دشمن

وقتی که مغرور میشیو یادت نیست

 گذشته هات انقدر دور نیستند

 فقط سکوت کردم این روزا اما همه سنگا صبور نیستن

اما همه سنگا صبور نیستن