متن آهنگ دارم احساس میکنم مجید یحیایی

Kash-Az-Aval-01

بدجوری دلواپسم تو رو خدا کاری بکن

اگه شد حتی دروغی منو دلداری بکن

حتی با یه خنده ی تلخ دلمو آروم بکن

فقط این حال بدی که دارمو تو تموم بکن

دارم احساس میکنم میخوای ازم دوری کنی

داری دلسرد میشیو به من اعتنا نمیکنی

نمیدونم چرا قلبم حس خوبی نداره

این خیال لعنتی انگار تمومی نداره

پر از دلهوره و دلشوره و دلواپسی

مثل وقتی که دلت گرفته توی قفسی

نمیخوام یه ذره هم بهت جسارت بکنم

اما میترسیم که کم کم به تو عادت بکنم