متن آهنگ دستت برام رو شد رضا سرپرست

دستت برام رو شد

خیلی بد تا کردی

بازم بهت میگم تو اشتباه کردی

دستت برام رو شد

واسه من قصه نباف خیلی بات راه اومدم

نگو نه بی انصاف

دلتو به کی دادی بگو

دستات چرا سرده

کی توی قلب تو بجای من

خودشو جا کرده

تو همونی هستی که یه روز

گفتم عشقی نفسی ولی حالا نیستی

که بخوای به داد قلبم برسی

به داد قلبم برسی

زیر و رو میکشی از بس تو روت میخندم

ولی اینبار دیگه چشمامو به روت میبندم

نمیخوام دوباره بازی کنی با غرورم

تو خیال میکردی هرکاری کنی صبورم

دلتو به کی دادی بگو

دستات چرا سرده

کی توی قلب تو بجای من

خودشو جا کرده

تو همونی هستی که یه روز

گفتم عشقی نفسی ولی حالا نیستی

که بخوای به داد قلبم برسی

به داد قلبم برسی