متن آهنگ دستمو بگیر شهاب تیام

تو گوش من میپیچه صدات

یه نفر هست میمیره برات

یه لحظه دور شم از هوات

میگیره نفس هام

اومده باز نزدیکته , نگاش پر از تصویرته

میخواد فقط همینو بگه شک نکن به حرفام بزار دستتو تو دستام

بیا دستمو بگیر دستمو بگیر مست چشاتمو بی اراده منو میکشه به سمتت

انتخاب منی احتمال قوی سهمه منه قلبت

بگیر دستمو تو دستت

نگاهت جون میده تنمو زدم به هر دری خودمو

که از خودت بدونی منو دیگه نکن دست دست

پیشمی محکمه قدمام , مثل یه ماه شدی تو شبام

چی میتونم غیر تو بخوام یا خودت یا هیچکس

یا خودت یا هیچکس

بیا دستمو بگیر دستمو بگیر

مست چشاتمو بی اراده منو میکشه به سمتت

انتخاب منی احتمال قوی سهمه منه قلبت

بگیر دستمو تو دستت

جونمو میدم میدونم که اون روزو میبینم

که فقط محدود تو شدمو از عطر تو مستم

عاشقت منم بسته به تو زنده بودنم

حالا که نزدیک منی منم دلو به تو بستم

بگو از چی من میترسم

بیا دستمو بگیر

مست چشاتمو بی اراده منو میکشه به سمتت

انتخاب منی احتمال قوی سمت منه قلبت