متن آهنگ دلبر میلاد تقوی

%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%a2%d9%87%d9%86%da%af-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%d9%85%db%8c%d9%84%d8%a7%d8%af-%d8%aa%d9%82%d9%88%db%8c-%d8%a8%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%af%d9%84%d8%a8%d8%b1

شما چه خوب میخندی  به من علاقه مندی
شما خیلی شیرینی   لوندُ دلنشینی

قشنگُ مهربونی  شادُ شیرین زبونی
روی کویر قلبم  مِثِ بارون میمونی


آخه چقد دیلبری کُر  مر کوشتندری کُر
بوخودا دونیا مین  ایتا همتا نری کُر
آخه چقد دیلبری کُر  مر کوشتندری کُر
بوخودا دونیا مین  ایتا همتا نری کُر

شما چه باصفایی  یه هدیه از خدایی
بدون تا دنیا دنیاست  عزیزدل شمایی

قشنگُ مهربونی  شادُ شیرین زبونی
روی کویر قلبم  مِثِ بارون میمونی

نازنین یار من  تنها دلدار من
از تو خوندن شده  روز و شب کار من

آخه چقد دیلبری کُر  مر کوشتندری کُر

آخه چقد دیلبری کُر  مر کوشتندری کُر
بوخودا دونیا مین  ایتا همتا نری کُر
آخه چقد دیلبری کُر  مر کوشتندری کُر
بوخودا دونیا مین  ایتا همتا نری کُر