متن آهنگ دلتنگ سینا حجازی

%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%a2%d9%87%d9%86%da%af-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%b3%db%8c%d9%86%d8%a7-%d8%ad%d8%ac%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%a8%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%af%d9%84%d8%aa%d9%86%da%af

دست نزار رو دلم آی دلم خونه

من خدا رو دارم اینطور که نمیمونه

این زمستونم میاد و میره

بهار میاد و خونرو میتکونه

الهی خندمون اسیر غم نشه

سفره دلمون الهی جمع نشه

وقتی که دل تنگی امیدت کم نشه

خدا همون لحظه دل تنگه بندشه

من بیاد تو زندگیمو میسازم

من که با تو خوشم تنها باشم میبازم

من کنار تو زندگیمو میسازم

من که با تو خوشم تنها باشم میبازم

الهی خندمون اسیر غم نشه

سفره دلمون الهی جمع نشه

وقتی که دل تنگی امیدت کم نشه

خدا همون لحظه دل تنگه بندشه

من بیاد تو زندگیمو میسازم

من که با تو خوشم تنها باشم میبازم

من کنار  تو زندگیمو میسازم

من که با تو خوشم تنها باشم میبازم