متن آهنگ دلیل آخر مهدی رضیئی

fe

گفتم برای زندگی کردن دلیل اخری
گفتی که دنیا پر از دلیل های بهترین
گفتم که بی تو دست من نمیرسه به اسمون
گفتی تو هم شبیه من رو پای تنهایت بمون


چشمامو بستم شاید از کابوس رفتن کم بشم
چشماتو بستی روی من تا غرق کابوسم بشم
افتادمو افتادنم مانع رفتنت نشد
لباس برگشتنت به من اندازه تنت نشد
تو منتقی رفتی ولی من منتقم خوابه
هنوز ادامه دار بعض من از رفتنت تابه هنوز

گفتم برای زندگی کردن دلیل اخری
گفتی که دنیا پر از دلیل های بهترین
گفتم که بی تو دست من نمیرسه به اسمون
گفتی تو هم شبیه من رو پای تنهایت بمون
چشمامو بستم شاید از کابوس رفتن کم بشم
چشماتو بستی روی من تا غرق کابوسم بشم
افتادمو افتادنم مانع رفتنت نشد
لباس برگشتنت به من اندازه تنت نشد
تو منتقی رفتی ولی من منتقم خوابه هنوز ادامه دار بعض من از رفتنت تابه هنوز