متن آهنگ دنیارو برگردون سهیل جامی

یه وقتایی یه جاهایی نباید رفت که رفتم

یه وقتایی یه حرفایی نباید زد که گفتم

شدم اونی که میدونی پشیمونی گرفته

همون دردی که حس کردی رو میدونی گرفته

بیا عشقم فقط تنها یه شب دنیا رو برگردون عقب

دیوونه من دیوونتم بغض تو میترسونتم

این لحظه های آخره طاقت بیار پیشمت

تو بیا عشقم فقط تنها یه شب دنیا رو برگردون عقب

دیوونه من دیوونتم بغض تو میترسونتم

این لحظه های آخره طاقت بیار پیشمت

چرا با اینکه تو باور نداری باورمو

چی شد من باورت کنم که تو داری هوامو

چرا با اینکه دارم از تو این صدا رو

ولی بازم نمیتونم که از فکرت درآمو

بیا عشقم فقط تنها یه شب دنیا رو برگردون عقب

دیوونه من دیوونتم بغاض تو میترسونتم

این لحظه های آخره طاقت بیار پیشم بمون تو

بیا عشقم فقط تنها یه شب دنیا رو برگردون عقب

دیوونه من دیوونتم بغاض تو میترسونتم

این لحظه های آخره طاقت بیار پیشم بمون تو