متن آهنگ دنیام امیر فرجام

دوباره یه احساس دیگه به قلب  من میگه

هوای تو هوای دنیامه

دوباره دلت عشقو یادت نگاه کم یابت

تو این شبا همیشه همرامه

تا امروز تو کجا بودی

شدی نفس به این زودی

میخوام کنار من باشی تو روز و شب

تو با اون خنده ی نازت

موهای مشکی و بازت

کاری کردی که آخرش دیوونه شم

من دنیام هر لحظه میره جون از لحظه

از تموم حرفات

دوست دارم تو شادی تو سختیت بمونه همرات

من دنیام هر لحظه میگیره جون از لحظه

دستامونه حرفات دوست دارم تو شادی تو سختیت بمونم همرات

کی با تو هم رازه تو به این اندازه

مثل من بشناسه رنگ چشماتو

مثل تو همدم شه

همدرد و مرحم شه

نباشه بی تابی بگیره دنیاشو

ندیدی قلب من چجوری تا امروز همه ی دنیا

رو بخاطرت گشته

آدما میترسن مدل ما عاشق شن

ولی ما آب از سرامون گذشته

ولی ما آب از سرامون گذشته

من دنیام هر لحظه میگیره جون از لحظه

دستامونه حرفات دوست دارم

تو شادی تو سختیت بمونم همرات