متن آهنگ دوره های عاشقی بنیامین بهادری

Benyamin-94

دیوونتم دیوونم ، تویی که عزیز جونمی

تویی که عزیز دردونمی

دیونتم دیوونمی

دیونتم دیوونمی

تویی که عزیز جونمی

تویی که عزیز دردونمی

دیونتم دیوونمی

تو یکی یکی یکی یه دونمی

تو یکی یکی یکی یه دونمی

تو یکی یکی یکی یه دونمی

تو یکی یکی یکی یه دونمی

تو رسیدی یهو از آسمون

همون که من میخواستمش همون

تو رو خدا داده به من تو رو

تو رو خدا بمون پیش من  نرو نرو نرو

نرو عزیز جونمی مهربونم

تو یکی یکی یکی یه دونمی

تو یکی یکی یکی یه دونمی

تو یکی یکی یکی یه دونمی

تو یکی یکی یکی یه دونمی

دیونتم دیوونمی

تویی که عزیز جونمی

تویی که عزیز دردونمی

دیونتم دیوونمی

تو یکی یکی یکی یه دونمی

تو یکی یکی یکی یه دونمی

تو یکی یکی یکی یه دونمی

تو یکی یکی یکی یه دونمی

تو رسیدی یهو از آسمون

همون که من میخواستمش همون

تو رو خدا داده به من تو رو

تو رو خدا بمون پیش من  نرو نرو نرو

نرو عزیز جونمی مهربونم

تو یکی یکی یکی یه دونمی

تو یکی یکی یکی یه دونمی

تو یکی یکی یکی یه دونمی

تو یکی یکی یکی یه دونمی

اومدم دروت بگردم ، دو نداری بر میگردم

دوره های عاشقی رو

من با چشمات دوره کردم