متن آهنگ دوست دارم اشکان ترکزبان

دوست دارم دیوونه وار , حتی اگه یه اشتباس به روم نیار

واسه یه بار دوست دارم دیوونه وار

کسی رو جز تو این دلم نخواست

حتی یه بار

عشقت از توی قلبم بیرون نمیره

وقتی یادت میوفتم قلبم میگیره

دیوونه یکی اینجا هست

هر شب به یادت

میخونه آواز عشقو فقط به عشقت

دیوونه