متن آهنگ دوست دارم حسین آقایی

ممنونم که خدا تو رو هدیه به من داده

من عاشقتم یه عاشق صاف و ساده

با وجود و بودن تو زندگیم خیلی شاده

هر روز بیشتر عاشق تو میشم بی اراده

هستی کنار قلب من آروم میشه دنیام

چشمای ناز تو آرامش توی شب هام

من میمونم تا آخر عمر پای حرفام

بیا سمت قلبم و دستمو بزار رو دستام

به تو قول داده بودم که کنار تو باشم و نرم

دیدی آخرشم به هم رسیدیم عزیز دلم

بخند با خنده هات آروم میشه دنیای من یکم

گل میخوام چیکار وقتی تو هستی خانوم گلم

دوست دارم من دوست دارم

همه وجودمو میگیری با چشمات میشم آروم

چقدر خوبه وقتی کنارم هستی زیر بارون

چترو میندازی زمین میایی تو بغلم باز

دلتنگ میشه واسه قدمامون این خیابون

همه وجودمو میگیری با چشمات میشم آروم

چقدر خوبه وقتی کنارم هستی زیر بارون

چترو میندازی زمین میایی تو بغلم باز

دلتنگ میشه واسه قدمامون این خیابون

به تو قول داده بودم که کنار تو باشم و نرم

دیدی آخرشم به هم رسیدیم عزیز دلم

بخند با خنده هات آروم میشه دنیای من یکم

گلو میخوام چیکار وقتی تو هستی خانوم گلم

دوست دارم من دوست دارم