متن آهنگ دوست دارم محمد حسام

من به این رابطه عشقتو عشقمو

حس الان من مثل سابق نبود

حرفامو میزدم اما احساس نداشت

دل من رو کسی جز تو وسواس نداشت

تو بمون رد نشو وقتی میگم برو

بیشتر از هرکسی دوست دارم من تو رو

هرجا با من میایی دستمو ول نکن

عاشقم باش بمون کارو مشکل نکن

هرجا میرم میخوام حرفتو میاد وسط

جز تو هیچ عشقی نیست تویی فقط

دیوونه دوست دارم من فقط تو رو دارم

دنیا هم تموم بشه این رابطه نمیشه قطع

کی عاشقه جز دل کی فدات میشه

یه روز نباشی حال من خراب میشه

کی عاشقه جز اونی که کنارشی

هرکی میادش میگه انتخابشی

وصله دل من یا خودت یا هیچکسی

تو این رقابت به دلم نمیرسی

قبل تو قلبم با عشق موافق نبود

کجا رسیدم اونی که عاشق نبود

تو بمون رد نشو

وقتی میگم برو

بیشتر از هرکسی دوست دارم من تو رو

هرجا با من میایی دستمو ول نکن

عاشقم باش بمون کارو مشکل نکن

هرجا میرم میخوام حرفتو میاد وسط

جز تو هیچ عشقی نیست تو دلم تویی فقط

دیوونه دوست دارم من فقط تو رو دارم

دنیا هم تموم بشه این رابطه نمیشه قطع

کی عاشقه جز دل کی فدات میشه

یه روز نباشی حال من خراب میشه

کی عاشقه جز اونی که کنارشی

هرکی میادش میگه انتخابشی

وصله دل من یا خودت یا هیچکسی

تو این رقابت به دلم نمیرسی

قبل تو قلبم با عشق موافق نبود

کجا رسیده اونی که عاشق نبود